Carolin Illenzeeri Fondi vahenditest rahaliste ja mitterahaliste toetuste taotlemine ja nende menetlemine toimub vastavalt 12. aprillil 2017 aastal nõukogu otsusega kinnitatud “Toetuste taotlemise korrale”.

Väljamakstavate summade piirmäärad kehtestab nõukogu igaks järgnevaks aastaks.

Vaata toetuste taotlemise korda siit!

Toetuste piirmäärad 2020

Toetuse nimetus

2019

2020

Kooliaasta alguse toetus alg- ja põhikooli klasside õpilastele

300 *

330 *

Kooliaasta alguse toetus gümnaasiumi või kutsekooli õpilastele

300 *

330 *

Ülikooli stipendium

2000 *

2200 **

Huvitegevuse toetus

500 **

550 **

* - lapsevanema või hooldaja taotluse alusel

** - taotluse alusel ainult fondi rahaliste vahendite olemasolul, põhjendatud taotluse korral võib makstav toetus olla suurem